Vị Thủy: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên và học sinh năm 2019

Ngày 4/7/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Vị Thủy năm 2019.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên Công tỉnh Hậu Giang, đồng chí Đỗ Hoàng Ân – Phó Bí thư Huyện đoàn Vị Thủy và hơn 100 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

Với hình thức tuyên truyền trực quan, buổi tuyên truyền đã trang bị cho các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh các kiến thức về công tác phòng, chống ma túy, các tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamen, ma túy đá, tem giấy, cỏ mỹ, bóng cười…; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh và cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma túy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.