Vị Thủy: Triển khai 02 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc tổ chức tổ chức triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018.

Sáng ngày 25/5/2018 tại UBND Thị trấn Nàng Mau, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy tổ chức triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 01 buổi, Ban Tổ chức đã triển khai những nội dung cơ bản của 02 chuyên đề về “Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó nhằm làm cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.