Vị Thủy – Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017

Thực hiện theo tinh thần kế hoạch của Hội đồng Đội  huyện Vị Thủy về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, giáo viên – tổng phụ trách, Ban chỉ huy liên đội năm học 2016 – 2017

Từ ngày 22/12 đến ngày 25/12/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vị Thủy, Hội đồng Đội huyện Vị Thủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 cho 154 học viên là Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn; giáo viên – tổng phụ trách Đội, Ban chỉ huy Liên đội trong toàn huyện.

Trong 04 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản như: hướng dẫn kỹ năng mềm, kỹ năng sống và những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh; những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế, về tình hình biển đông; lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Vị Thủy; 07 kỹ năng công tác Đội; hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội, Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; chương trình rèn luyện đội viên,…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ tác công tác thiếu nhi trên địa bàn huyện trong năm học mới và những năm tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.