VỊ THỦY – TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2020. Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế của Việt Nam, các kiến thức liên quan đến ASEAN năm 2020 cho hơn 50 học viên là bí thư, phó bi thư xã đoàn các xã thị trấn trong huyện.

Theo đó, các học viên được nghe triển khai chuyên đề về “Nâng cao kiến thức vể các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam” lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam đối với các nước láng giềng; mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN; Công tác quốc tế thanh niên, ngoại giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, gắn với các chuyên đề báo cáo tình hình thời sự trong nước và thế giới. Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập quốc tế./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.