Vị Thủy: Ra mắt mô hình làm kính chắn giọt bắn phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để kịp thời hỗ trợ và động viên cho các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2021 Huyện đoàn Vị Thủy chỉ đạo các xã, thị trấn ra mắt mô hình làm kính chắn giọt bắn và tổ chức trao tặng 600 kính chắn giọt bắn và nhu yếu phẩm cho đội ngũ nhân viên y tế, các lực lượng tham gia trực tại các chốt. Đây là những tấm chắn giọt bắn do Huyện đoàn phát động cho đoàn viên, thanh niên các địa phương trong huyện làm, để hỗ trợ cho lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng bệnh, trợ giúp người dân khai báo y tế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Hiện nay, các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục làm kính chắn giọt bắn để trao tặng cho cán bộ làm nhiệm vụ tại các chốt trực ở các xã, thị trấn, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.