Vị Thủy – Phát triển đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1030 – 03/02/2015). Từ ngày 29/01 đến ngày 03/02/2015 tại Trường THCS Ngô Quốc Trị và Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nàng Mau và xã Vĩnh Thuận Tây tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng cộng sản Việt Nam năm 2015” cho 120 em học sinh ưu tú.

Lễ kết nạp Đoàn được tổ chức trang trọng, đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện đoàn để lại ấn tượng sâu sắc trong các bạn học sinh được kết nạp. Qua đó động viên cổ vũ tinh thần cho các bạn đoàn viên cố gắng trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với danh hiệu là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2015 với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Vị Thủy tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ Vị Thủy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng quê hương Vị Thủy phát triển giàu đẹp, xúng đáng là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.