VỊ THỦY – NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NHÂN DÂN HƯỠNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019

 Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2019 và hưởng ứng các hoạt động trong “Tháng Thanh niên” năm 2019, sáng ngày thứ bảy, 09 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn xã Vĩnh Tường tổ chức thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân xử lý, giải quyết các văn bản thủ tục hành chính còn tồn đọng, tư vấn cho người dân về các thủ tục hành chính theo quy định; hỗ trợ làm thủ tục cấp, đổi giấy CMND … Đây là hoạt động được tuổi trẻ huyện Vị Thủy thực hiện thường xuyên trong các Ngày thứ bảy tình” trong tháng thanh niên năm 2019.
Qua đó nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện Vị Thủy góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phát triển phong trào tình nguyện trong toàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.