Vị Thủy: Khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở năm 2019

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Khai giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở năm 2019 cho 90 học viên là cán bộ Hội chủ chốt của cơ sở.

Trong 4 ngày các học viên sẽ được triển khai các chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, triển khai các nội dung xây dựng chi hội, tổ, đội, nhóm và hoạt động có hiệu quả. Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Giới thiệu một số mô hình làm ăn có hiệu quả của thanh niên. Phương pháp tổ chức sinh hoạt lệ Chi hội, hướng dẫn ghi chép hồ sơ sổ sách của chi hội. Thực hành sinh hoạt lệ Chi hội. hướng dẫn một số kỷ năng soạn thảo kế hoạch phong trào của Hội. Thực hành lễ kết nạp Hội viên mới.

Thông qua Lớp Tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác Hội và sau khi tập huấn các học viên nắm được những kiến thức cơ bản của công tác Hội và về áp dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.