Vị Thủy: Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cấp cơ sở năm 2019

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cấp cơ sở năm 2019. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Giàu – Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn và các đồng chí Phó Bí thư Xã đoàn, Bí thư chi đoàn ấp

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày giúp cho mỗi cán bộ Đoàn nâng cao nhận thức về lý tưởng cộng sản của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xác định vai trò nhiệm vụ của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Trang bị chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn và phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn. Trang bị kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào cho cán bộ Đoàn. Trong 4 ngày các học viên sẽ được học các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, triển khai các nội dung xây dựng chi đoàn mạnh và hoạt động có hiệu quả. Triển khai 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn. Giới thiệu một số mô hình làm ăn có hiệu quả của thanh niên. Phương pháp tổ chức sinh hoạt lệ Chi đoàn, hướng dẫn ghi chép hồ sơ sổ sách của chi đoàn. Thực hành sinh hoạt lệ chi Đoàn (Mẫu) và hướng dẫn một số kỷ năng soạn thảo kế hoạch phong trào của Đoàn. Thực hành lễ kết nạp đoàn viên mới.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác Đoàn sau khi tập huấn các học viên nắm được những kiến thức cơ bản của công tác Đoàn, hội và về áp dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.