Vị Thủy: Hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về việc bảo vệ môi trường năm 2019

Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống hình thành nhân cách, thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh và tạo sân chơi bổ ích đồng thời cũng cố những kiến thức được học trong chương trình chính khóa, rèn luyện, uốn nắng giúp các em hình thành hành vi, thói quen bảo vệ môi trường, gia đình và cộng đồng

Hội thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về việc bảo vệ môi trường năm 2019 được Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức thực hiện đây là dịp để cho các em học sinh thể hiện kha năng, thể hiện tính sáng tạo, bản lĩnh tự tin và cũng là dịp để cho các em giao lưu học tập kinh nghiệm với nhau lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống.
Thông qua hội thi lần này, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh về phổ biến giáo dục pháp luật về việc bảo vệ môi trường./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.