Vị Thủy: Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2019. Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các xã thị trấn trong huyện.

Theo đó, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được triển khai 2 chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; chuyên đề về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Từ đó, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong công tác Đoàn nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.