Vị Thủy: Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 26/4/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vị Thủy. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 60 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đến dự và triển khai có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Trường trực Tỉnh đoàn Hậu Giang; đồng chí Phạm Văn Giàu – Phó Bí thư Huyện đoàn Vị Thủy.

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai, quán triệt các nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022; các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên họp trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Huyện đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo thành đượt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đoàn bộ, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.