VỊ THỦY – HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Sáng ngày 26 tháng 02 năm 2020 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu nhân đạo đợt I năm 2020. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa hoạt động hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần tình nguyện của mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tính nhân văn “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam. Thể hiện vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn huyện với phong trào “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo rộng khắc địa bàn trong toàn huyện.Động viên khuyến khích và biểu dương những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện tới các đoàn viên, thanh niên, chú trọng tuyên truyền về hiệu quả của các đợt hiến máu trong năm 2020; vận động các tầng lớp thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. qua buổi hiến máu có trên 150 đoàn viên, hội viên và thanh niên tham gia hiến máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.