Vị Thanh – Tổ chức Lớp học 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Sáng ngày 20/6/2016 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Vị Thanh, Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Khai giảng lớp học 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đến dự có đồng chí Lâm Quan Tâm – Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Cao Bích Hà – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo các đoàn thể thành phố. đặc biệt là sự có mặt của hơn 85 học viên là Bí thư chi đoàn ấp, khu vực; Bí thư, phó Bí thư Chi đoàn lớp trực thuộc Đoàn các trường THPT; Bí thư Chi đoàn ngành trực thuộc.

Lớp tập huấn triển khai cho các học viên 06 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt các bài giảng được các báo cáo viên trình bày dưới dạng trình chiếu sinh động thu hút được các học viên.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất là về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị của nước ta; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vu của thanh niên trong trời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.