Vị Thanh: Tổ chức Lễ phát động thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên trực tuyến

Được sự chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang, thứ 2 ngày 26 tháng 2 năm 2018. Hội đồng Đội thành phố Vị Thanh chỉ đạo Liên đội trường THCS Châu Văn Liêm tổ chức Lễ Phát động thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên (RLĐV) trực tuyến năm học 2017 – 2018 cho 762 em đội viên của Liên đội.

Năm học 2017 – 2018, thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội thành phố chọn Liên đội Trường THCS Châu Văn Liêm để triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018 với 04 chuyên hiệu để triển khai rèn luyện trực tuyến, gồm: An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học  nhỏ tuổi và Hữu nghị Quốc tế.

Các Chuyên hiệu được thiết kế thành dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành trên website của Chương trình http://renluyendoivien.vn, bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn của Chương trình rèn luyện đội viên theo từng hạng, từng lứa tuổi đã được Hội đồng Đội Trung ương ban hành; phù hợp với chương trình học tập theo từng khối lớp của đội viên.

Theo Kế hoạch trong tháng 02/2018: Đội viên tham gia rèn luyện và công nhận hoàn thành Chuyên hiệu An toàn giao thông” và Chuyên hiệu Nhà Sử học nhỏ tuổi”.

.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.