Vị Thanh: Tổ chức kết nạp 46 đoàn viên mới

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

Thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang. Ngày 20/3/2018, tại Hội trường UBND phường IV, thành phố Vị Thanh. Thành đoàn Vị Thanh tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới lớp 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, Thành đoàn chỉ đạo đơn vị Đoàn phường IV tổ chức điểm cấp xã, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới hoàn thành trong tháng 3/2018.

Dịp này, Đoàn phường IV đã trao quyết định kết nạp Đoàn cho 46 em học sinh ưu tú của trường THCS Châu Văn Liêm và trao danh sách giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.