Vị Thanh: Tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của việt nam và kiến thức về asean

Trong quá trình hội nhập quốc tế của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ thành phố Vị Thanh nói riêng, bên cạnh những thuận lợi, tuổi trẻ thành phố đã và đang gặp nhiều thách thức lớn về các kiến thức nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam với ASEAN trong thời buổi hiện nay. Với mục đích nhằm giúp các bạn trẻ trau dồi kiến thức, văn hóa và nâng cao kiến thức, các nội dung hội nhập quốc tế về ASEAN cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Trước tình hình đó, sáng ngày 21/7/2020, tại phòng họp số 1, Hội trường Hành chính thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ tập  huấn “Nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam và kiến thức về ASEAN” cho hơn 100 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt, Bí thư các chi đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian 01 ngày các bạn đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Bí thư Thành đoàn triển khai, trao đổi các kiến thức về ASEAN, cũng như sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển, vai trò của Việt Nam đối với ASEAN trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó cũng đã triển khai các nội dung để nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên để tuổi trẻ tự tin hội nhập ASEAN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thông qua buổi hội nghị sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của tuổi trẻ thành phố, đồng thời nâng cao bản lĩnh hội nhập của thanh niên Vị Thanh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.