Vị Thanh: Ra quân ngày chủ nhật xanh hưởng ứng ngày Môi trường Thế Giới năm 2019

Nhằm góp phần tạo mỹ quan và môi trường “Sáng – Xanh – Sạch- Đẹp – Văn minh – An toàn”, cải thiện môi trường trên sông, bảo vệ dòng kênh sạch, đảm bảo dòng chạy lưu thông trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị. Nâng cao về nhận thức, ý thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và cơ sở buôn bán trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, cải tạo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng ngày 26/5/2019 Thành đoàn chỉ đạo Đoàn phường I phối hợp các ngành, đoàn thể phường và khu vực 1 tổ chức ra quân vớt rác, lục bình trên tuyến Mương Lộ 1/5, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh (từ cầu 2/9 đến cầu Lữ Quán). Qua đó đã thu gom hơn 03 tấn rác thải, chai nhựa, lục bình vận động hộ dân làm vệ sinh xung quanh địa điểm buôn bán không vứt rác bừa bãi trên sông, kết quả có 50 lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên, quần chúng nhân dân cùng tham gia góp phần giúp nâng cao nhận thức người dân trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo phương tiện lưu thông trên sông được an toàn.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.