Vị Thanh – Ra quân công trình thanh niên Ngày thứ tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị

Lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

Ngày 5/3/2016, tại khu vực 3, phường IV, thành phố Vị Thanh. Thành đoàn tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên Ngày thứ bảy tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị, có hơn 80 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công việc như: đắp taly, phát quang, làm cỏ và đổ đá nền hạ ở tuyến đường Kênh Lò Rèn khu vực 3, phường IV với chiều dài hơn 300m.

Thông qua hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh sáng – xanh – xạch – đẹp và tạo cảnh quan môi trường cho thành phố trẻ Vị Thanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.