Vị Thanh: Ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”

Nhằm thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia chấp hành tốt về trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn.

Vừa qua, Thành đoàn tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” (điểm cấp thành phố) tại Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh. Đến tham dự có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn, đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an, Quân sự phường V, các đồng chí Bí thư các phường, xã Đoàn và có mặt hơn 15 đoàn viên, thanh niên Khu vực 1, phường V.

Trong buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn trao Quyết định thành lập Đội thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” năm 2019 cho Chi đoàn khu vực 1, phường V. Mô hình có 08 thành viên do đồng chí Ngô Thị Lệ Hằng – Bí thư Đoàn phường V làm Đội trưởng. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động Đội đề ra đồng thời có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên trong việc đề cao cảnh giác các loại tội phạm và chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không mắc tệ nạn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.