Vị Thanh – Ra mắt Chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước

Vừa qua, tại cơ sở quảng cáo thi công Trần Thương LED PRO, ở khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vị Thanh chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Phường IV tổ chức Lễ ra mắt Chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước cơ sở quảng cáo Trần Thương LED PRO.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hiệp Thành đã thông qua quyết định thành lập Chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước cơ sở quảng cáo Trần Thương LED PRO với 04 hội viên, do anh Trần Chí Thương làm Chi hội trưởng.

Chi hội hoạt động và tổ chức theo đúng Điều lệ Hội và sự chỉ đạo của Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp là Ủy ban Hội phường IV, tổ chức sinh hoạt lệ định kỳ hàng tháng, tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, pháp lật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên gặp khó khăn để các hội viên an tâm lao động; tiếp tục vận động thêm nhiều thanh niên vào chi hội để chi hội ngày càng vững mạnh là hoạt động có hiệu quả.

Việc thành lập Chi hội nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào sinh hoạt tổ chức Đoàn, Hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.