Vị Thanh: Khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú năm 2018

Với mục đích giúp cho đoàn viên, thanh niên nắm vững những vấn đề cơ bản về những nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản về kinh tế chính trị, về chủ nghĩa xã hội khoa học. Qua đó, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác trong điều kiện đổi mới hiện nay.

Sáng ngày 06/9/2018 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Vị Thanh, Thành đoàn phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị cho đoàn viên ưu tú năm 2018.

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Long – Trưởng phòng GDLLCT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Đặng Trí Thức – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy; các đơn vị phối hợp, Đảng ủy các phường, xã và 80 học viên của lớp.

Trong buổi lễ, đã thông qua công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp, phát biểu khai giảng lớp học và phát biểu hạ quyết tâm của học viên.

Lớp học diễn ra trong 30 ngày, trải qua 295 tiết học, trong đó thực tế 20 tiết, kiểm tra 15 tiết và 260 tiết học lý thuyết, cuối khóa học tất cả học viên thi tốt nghiệp sau đó Ban Tổ chức lớp sẽ chấm điểm thi và cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành tốt khóa học.

Lớp học nhằm giúp cho học viên chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần làm cho Đảng luôn giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.