Vị Thanh: Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh về kiến thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. Chiều ngày 21/7/2020, Tại Hội trường thành phố, Thành đoàn phối hợp cùng Công an thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho 92 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trong hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Tạ Thương Lượng – Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh tuyên truyền về tình hình chính trị trong nước và thế giới hiện nay, cũng như quốc phòng, an ninh trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, trong nội dung còn triển khai các hình thức chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội hiện nay và những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hình thức đó cũng đã triển khai đến các đoàn viên. Trong nội dung chương trình, đồng chí cũng nêu rõ trách nhiệm của tuổi trẻ cần phải làm gì để thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Qua hội nghị, giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức được tình hình an ninh quốc phòng hiện nay của Việt Nam và bản thân phải có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.