Vị Thanh: Hội nghị học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2020

Sáng ngày 24/7/2020, tại Hội trường thành phố Vị Thanh. Thành đoàn đã tổ chức hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho 95 cán bộ Đoàn chủ chốt của các cơ sở Đoàn trực thuộc thành phố.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Bí thư Thành đoàn triển khai 02 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Hội nghị đã góp phần tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, hình thành lớp thanh niên ưu tú vững vàng chính trị, có lý tưởng cao đẹp, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.