Vị Thanh: Diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”

Nhằm ôn lại truyền thống và tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về 50 năm thực hiện di chúc của Bác trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thành phố Vị Thanh nói riêng. Sáng ngày 04/5/2019, tại Phòng họp số 2 Thành ủy, Thành đoàn tổ chức Diễn đàn kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”. Tham dự có hơn 90 đoàn viên là cán bộ Đoàn chuyên trách các xã, phường, ngành và Chi đoàn trực thuộc, Bí thư các Chi đoàn ấp, khu vực và Chi đoàn lớp.

Tại diễn đàn, đoàn viên thanh niên đã được ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, bên cạnh đó cũng được nghe các câu chuyện của Bác trong đời sống thường ngày, những tấm gương của tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương của Bác, đặt biệt là trong việc thực hiện di chúc của Người.

Bên cạnh đó gửi đến tuổi trẻ thành phố, qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta cần tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực nhất, qua những công việc hằng ngày và cũng yêu cầu thanh niên thành phố xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, có lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.