Vị Thanh: Công trình xây dựng đô thị văn minh năm 2018

Với mục đích giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện phường đô thị văn minh và tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng phường đô thị văn minh” và Tháng Thanh niên năm 2018, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện và giữ vững phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng cho đô thị Sáng – Xanh – Sạch và tạo cảnh quan môi trường đẹp cho thành phố Vị Thanh.

Sáng ngày 21/3/2018, tại hẻm 76, khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, Thành đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức ra quân công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, qua đó đã có hơn 90 lượt đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị thực hiện phát hoang, thu gom rác thải, mé nhánh cây và khai thông dòng chảy với tổng chiều dài hơn 02km.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.