Vị Thanh: Chương trình “Mỗi thanh niên, một quyển sách làm bạn”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Sáng ngày 30/9/2021, Thành đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên, một quyển sách làm bạn”.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; đồng thời xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên, thanh niên; tạo sức lan tỏa của văn hóa đọc và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; thúc đẩy hình thành xã hội học tập; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên.

TĐVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.