Vị Thanh – Ra mắt Chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nhằm tăng cường tổ chức hoạt động và xây dựng Tổ chức Đoàn – Hội khu vực Ngoài Nhà nước.
Sau thời gian vận động, tuyên truyền về vai trò, cũng như trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia vào tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam để các bạn thanh niên hiểu và đăng ký tham gia.
Ngày 7/7/2014, Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Công ty TNHH – TMDV Thanh Tú gồm 13 anh chị, do anh Trần Thanh Tú làm Chi hội trưởng.
Đây là Chi hội khu vực ngoài nhà nước được thành lập đầu tiên trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh tiếp tục thành lập các Chi hội ở những Doanh nghiệp có đủ điều kiện, góp phần đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội, cũng như mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *