Văn bản năm 2017

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
* Công văn
* Kế hoạch
Số: 167-KH/TĐTN-BTG 6/3/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi sáng tác Logo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X Nhiệm kỳ 2017 – 2022 Download
Số: 162-KH/TĐTN-VP 14/2/2017 KẾ HOẠCH Phát động thi đua năm 2017 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Download
Số: 151-KH/TĐTN-TCKT 27/9/2016 KẾ HOẠCH Chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp  Download
Số: 149-KH/TĐTN-TCKT 22/9/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang 
lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Download
* Hướng dẫn
Số: 69-HD/TĐTN-BTG 14/2/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017 Download
* Thể lệ
Download
* Thông tri
Download
* Chương trình
Số: 29-CTr/TĐTN-VP 13/2/2017 CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 Download
Số: 28-CTr/TĐTN-VP 13/2/2017 CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 Download
13/2/2017 BẢNG GIAO CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2017 Download
* Đề cương
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2017) Download
Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả kinh tế – xã hội 2016; một số chủ trương, chính sách lớn 2017 Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2017) Download
Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản   Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) Download
* Quyết định
Download
* Tờ Trình
Download
* Tài liệu khác
Sách “Hỏi – Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Download
Sách học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.