Văn bản năm 2016

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
* Công văn
878-CV/TĐTN-BTG 15/8/2016 V/v tuyên truyền về Hội nghị TW 3 khóa XII Download
803-CV/TĐTN-BTG 17/6/2016 V/v tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Download
730-CV/TĐTN-BTG 5/4/2016 V/v tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc năm 2016 Download
728-CV/TĐTN-BTG 4/4/2016 V/v tuyên truyền kỷ niệm 110  năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập” Download
707-CV/TĐTN-BTG 11/3/2016 V/v đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2016 Download
694-CV/TĐTN-BTG 22/2/2016 V/v tuyên truyền Tháng Thanh niên 2016 Download
* Kế hoạch
Số: 151-KH/TĐTN-TCKT 27/9/2016 KẾ HOẠCH Chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp  Download
Số: 149-KH/TĐTN-TCKT 22/9/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang
lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Download
Số: 133-KH/TĐTN-BTG 25/4/2016 Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Download
4/2016 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 Download
119-KH/TĐTN-ĐKTHTN 18/2/2016 Tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2016 Download
118-KH/TĐTN-ĐKTHTN 18/2/2016 Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2016 Download
* Hướng dẫn
62-HD/TĐTN-BTG 16/8 Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016) Download
57-HD/TĐTN-BTG 15/3 Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2016 Download
* Thể lệ
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “CUỘC THI VIẾT VỀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 2016” Chủ đề: “Ba ngọn nến lung linh” Download
* Thông tri
Download
* Chương trình
18-CTr/TĐTN-BTG 28/1/2016 Chương trình Hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” Download
* Đề cương
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản   Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016) Download
Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng Download
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) Download
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016) Download
Tài liệu về những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Download
Tài liệu tuyên truyên Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Hàn Quốc Download
Đề cương tuyên truyền MDEC – Hậu Giang 2016 Download
Đề cương tuyên truyền kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) Download
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016) Download
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2016) Download
Đề cương tuyên truyền 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và lịch sử ngày quốc tế lao động 1/5 Download
Đề cương tuyên truyên kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016)
Download
2/3/2016

Đề cương tuyên truyền 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016

Download
* Quyết định
Download
* Tờ Trình
Download
* Tài liệu khác
Văn bản Bộ tiêu chí năm 2016
(bao gồm: 03 Quyết định, 01 Kế hoạch, 02 Bộ tiêu chí áp dụng cho huyện, thị, thành và đơn vị trực thuộc)
Download
Khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.