Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022”

Thực hiện Kế hoạch số: 458-KH/UBKT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021;

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022” tại Huyện đoàn Phụng Hiệp, Vị Thủy, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp từ 06/9/2021 đến 8/9/2021.

Qua giám sát, các đơn vị cơ bản triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên đến các cơ sở Đoàn trực thuộc đảm bảo các nội dung theo yêu cầu. Các đơn vị đoàn cấp huyện chọn đại diện của mỗi khối để thực hiện thí điểm, đồng thời xây dựng mẫu đăng ký chí riêng để hướng dẫn Đoàn viên đăng ký thực hiện theo từng khối: Đoàn viên khối trường học, đoàn viên khối xã phường, Đoàn viên khối Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; công tác kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên được thực hiện gắn với việc kiểm tra, đánh giá cuối năm tại các cơ sở Đoàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Thương, Phó bí thư Tỉnh đoàn, trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ đoàn cấp huyện trong thời gian đến cần triển khai đồng bộ Chương trình đảm bảo hiệu quả, sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên; hằng năm phải có văn bản nhắc nhở, đôn đốc thực hiện; đồng thời thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng quy định việc kiểm tra, đánh giá. Hướng dẫn Đoàn các trường mạnh dạn cụ thể hóa nội dung trong mẫu phiếu cho phù hợp với đối tượng học sinh.

BTCKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.