UBH phường Hiệp Thành: Ra mắt chi hội ngoài quốc doanh “Miền tây tắc ráng” năm 2017

Vừa qua, tại khu vực III, phường Hiệp Thành. Ủy ban Hội Phường đã ra mắt Chi hội ngoài quốc doanh “Miền tây tắc ráng” năm 2017. Đến dự, có đồng chí Trương Thanh Đảo – Bí thư Thị đoàn; đồng chí Bùi Thanh sơn – Phó Bí thư Đảng Uỷ Phường Hiệp Thành; các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, khu vực III; cùng Bí thư Chi đoàn trực thuộc Phường đoàn.

Hiện tại chi hội có 07 thành viên là công nhân làm việc tại doanh nghiệp Miền Tây Tắc ráng, trong đó anh Nguyễn Văn Đô là Chi hội trưởng.

Nội dung hoạt động của chi hội là tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương đến với hội viên chi hội và thanh niên trong doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên công nhân; tạo môi trường cho thanh niên công nhân được rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy năng lực bản thân góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động của chi hội, góp phần xây dựng lớp thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có trình độ, năng lực; phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú làm nòng cốt cho các hoạt động và giới thiệu, tạo nguồn để xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Hoạt động ra mắt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, trong việc tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.