TX Long Mỹ: Ra mắt mô hình “Giúp đỡ thanh niên chậm tiến, yếu thế và Khu dân cư không có thanh niên mất tệ nạn xã hội”

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐTN ngày 28/5/2019 của Thị đoàn Long Mỹ về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Ngày 17/6/2019, Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo Xã đoàn Tân Phú phối hợp với Công an xã cùng Chi bộ ấp Tân Hòa, Chi đoàn Khối Đảng, Đoàn trường THPT Tân Phú, Chi đoàn Phòng Tài nguyên Môi trường ra mắt mô hình “Giúp đỡ thanh niên chậm tiến, yếu thế và Khu dân cư không có thanh niên mất tệ nạn xã hội” và chọn ấp Tân Hòa làm ấp điểm thực hiện. Hoạt động thu hút trên 30 đoàn viên, hội viên và người dân tham dự.

Theo đó, Xã đoàn Tân Phú sẽ phối hợp với Công an xã thành lập tổ tuyên truyền với 17 thành viên là những đoàn viên tích cực của Chi đoàn công an và ban ngành xã. Biện pháp thực hiện chủ yếu là tuyên truyền đến thanh, thiếu niên tại các khu dân cư hướng đến lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Từng thành viên sẽ là tuyên truyền viên hiệu quả nhất nơi mình sinh sống, nhất là về các nghị định, văn bản có liên quan về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy, đá gà, đánh bài… Đồng thời, cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng, phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.