TX Long Mỹ: Ra mắt mô hình “Đoàn kết tập hợp thanh niên làm kinh tế”

Sáng ngày 16/6/2019, Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo Xã đoàn Tân Phú phối hợp với Trung tâm Ánh Dương thị xã Long Mỹ ra mắt mô hình “Đoàn kết tập hợp thanh niên làm kinh tế”.

Mô hình thu hút hơn 20 đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó các thành viên sẽ được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêm ngừa dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, cho mượn vốn để thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình, với số tiền mỗi thành viên được mượn từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng, thời gian mượn vốn trên 3 năm tùy từng mô hình từ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung Tâm Ánh Dương thị xã Long Mỹ. Bên cạnh đó, còn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi gà, cũng như cách phòng ngừa bệnh dịch.

Kết thúc buổi Lễ ra mắt đã làm thủ tục cho 45 đối tượng mượn vốn, với số tiền 145.000.000 triệu đồng, trong đó đoàn viên, thanh niên là 24 người, số tiền được mượn là 72.000.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của Ban Thường vụ Thị đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.