TX Long Mỹ: Ngày hội đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi

 Thực hiện công văn số 872-CV/TĐTN-BTG ngày 29/01/2021 của Tỉnh Đoàn về Triển khai Trang sách online hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 năm 2021”. Ngày 20/4/2021, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức Ngày hội đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.
Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa học, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm. nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách. Giáo dục học sinh về ý thức và nâng cao kỹ năng xếp sách có khoa học và trình tự khi ở nhà cũng như ở trường.
Ngày hội được tổ chức với hình thức thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị đoàn còn chỉ đạo 9/9 Đoàn xã, phường tổ chức ngày hội đọc sách nhằm nâng cao văn hoá đọc cho thanh thiếu nhi thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

TĐLM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.