Tuổi trẻ Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang – hành quân về nguồn

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, Trong  02 ngày, từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3 năm 2014. Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang tổ chức tham quan về nguồn và ôn lại truyền thống tại Khu di tích Đồi Tức Dụp, Khu di tích Ba Chúc và Đền thờ Bác Tôn (tỉnh An Giang).
Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang đã ký kết nghĩa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Thông qua hoạt động hành quân về nguồn đã giúp cho các đoàn viên, thanh niên hiểu hơn các di tích văn hóa, lịch sử của dân tộc. Góp phần phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, khơi dậy truyền thống đạo đức quí báu của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”. Từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Đoàn viên, thanh niên chụp hình lưu niệm tại Đền thờ Bác Tôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.