Tuổi trẻ khối doanh nghiệp hành quân về nguồn và tham gia hội thao đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên có dịp du khảo, tham quan di tích lịch sử của nước nhà, thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, tự hào vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa Đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL, qua đó phát huy hơn nữa khả năng sáng tạo vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động Đoàn.

Từ ngày 27 – 28 tháng 7 năm 2018, Đoàn khối doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối hành quân về nguồn và tham gia Hội thao Đoàn Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL năm 2018 tại Đồng Tháp. Tham dự chương trình có 24 cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong Khối tham gia.

Dịp này, các bạn đoàn viên thanh niên được tham quan tìm hiểu Khu Căn cứ Xéo Quýt, Viếng lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham gia giao lưu trò chơi và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “4 nhất”.

Qua chuyến Hành quân về nguồn đã tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có dịp tham quan di tích lịch sử. Thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước. Đây cũng là dịp giúp cho đoàn viên thanh niên được sinh hoạt vui chơi, giải trí, giao lưu với Đoàn khối doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở.

   

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.