Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp hành quân về nguồn tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 12/3/2016, Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khối hành quân về nguồn tại Khu Di tích “Mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc” và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên đến từ 02 đơn vị tham gia.

Trong chuyến hành quân về nguồn, các bạn đoàn viên, thanh niên được các anh, chị hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành Khu Di tích “Mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc” và cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ với đơn vị bạn.

Thông qua hoạt động, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong khối, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn được gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.