Tuổi trẻ Hậu Giang cần tiếp tục thể hiện năng lực, ý chí và trí tuệ của mình

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) (năm 2008) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên (TN) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa triển khai ở tỉnh gần 8 năm. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác này thực hiện ngày càng có kết quả, đáp ứng được tình hình phát triển của địa phương và nhu cầu của TN. Chị Phạm Thị Thùy Dung (ảnh), Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết thêm:

– Tôi cho rằng, nghị quyết này đã được cấp cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả. Đặc biệt, thông qua các chương trình hành động của Đoàn đã kêu gọi được toàn xã hội quan tâm chăm lo, bồi dưỡng TN. Nhiều hoạt động của Đoàn đã đáp ứng nhu cầu chính đáng của TN và công tác TN. Đoàn bộ các cấp đã cụ thể hóa bằng các phong trào, chương trình hoạt động phù hợp.

Trong các nhiệm vụ nghị quyết đề ra, chị nhận thấy kết quả thực hiện ở tỉnh ra sao ?

– Qua gần 8 năm thực hiện nghị quyết trên, tôi thấy các cấp ủy đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến trong việc quan tâm đến công tác TN thời kỳ mới. Đã có trên 12.100 lượt TN được tuyên dương danh hiệu “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; các sở, ngành đã phối hợp mở 236 lớp dạy nghề cho gần 4.500 lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho gần 5.100 lao động; giải ngân cho khoảng 8.900 TN vay vốn phát triển kinh tế với số vốn trên 81 tỉ đồng.

Tỉnh đã phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ. Giai đoạn 2012-2015, tỉnh có trên 4.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức gần 2.000 cuộc tư vấn nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 7.000 TN; kết nạp mới 55.144 đoàn viên…

So với trước khi thực hiện nghị quyết, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho TN chuyển biến như thế nào, thưa chị ?

– So với trước khi thực hiện nghị quyết, công tác trên có nhiều chuyển tích cực. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhiều công ty, xí nghiệp, ngành chức năng tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho ĐVTN theo nhu cầu, đảm bảo học nghề xong có việc làm ổn định, thu nhập khá trở lên. Tổ chức đoàn các cấp hàng năm còn phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh kịp thời giới thiệu việc làm cho ĐVTN trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đoàn cũng luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ TN phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình kinh tế, cách làm hay trong hỗ trợ TN thoát nghèo được nhân rộng có hiệu quả, duy trì các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ TN vay vốn, vận động góp vốn xoay vòng không tính lãi…

Chị nhận thấy có những bất cập, khó khăn gì trong thực hiện nghị quyết này ?

– Tôi thấy rằng, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nghị quyết còn chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Các hoạt động chăm lo TN từng lúc, từng nơi còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của TN, chưa thu hút được TN. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn vay cho TN, nhất là cho TN nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu; số vốn vay ủy thác qua kênh của Đoàn còn thấp so với nhu cầu của TN.

Các chính sách mang tính đột phá trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa đồng bộ, chưa gắn với việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho TN. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí của TN chưa được quan tâm đúng mức vì điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Việc củng cố các cơ sở đoàn yếu kém chưa được quan tâm thực hiện ở một số đơn vị, địa phương.

Một số cơ sở đoàn chỉ mới thực hiện việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành văn bản, kế hoạch thực hiện nghị quyết, nhưng kết quả thực hiện chưa đạt theo yêu cầu chung. Một số ngành, đơn vị chưa quan tâm nhiều đến việc thực hiện các nội dung của nghị quyết. Chất lượng tổ chức đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng tổ chức và hoạt động đoàn trên địa bàn khu dân cư yếu. Hiệu quả một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn thiếu chiều sâu, bền vững…

Đó là những hạn chế, khó khăn mà thời gian tới chúng tôi sẽ quan tâm khắc phục, có những đề xuất, phối hợp giải quyết tốt hơn các vấn đề liên quan đến TN.

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chị có gửi gắm gì đến cán bộ đoàn và TN tỉnh nhà ?

– Tôi kêu gọi tất cả cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh với sức trẻ và lòng nhiệt huyết hãy tiếp tục phấn đấu, quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, thể hiện năng lực, ý chí và trí tuệ của mình, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Các bạn ĐVTN hãy không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực; luôn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão để cùng chung tay xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp.

Xin cảm ơn chị !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.