Triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh

Sáng ngày 03/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn họp triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022.

Tỉnh đoàn họp triển khai chủ trương công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh.

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh, chủ trương này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn. Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 2 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích đi công tác cơ sở nhiều hơn 2 tháng với các nội dung sau:
+ Theo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi.
+ Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động của đoàn cấp tỉnh tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động của cấp mình.
+ Kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.
+ Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.
Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ đoàn cấp tỉnh bắt đầu từ tháng 8/2018.
Chế độ đi công tác cơ sở là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.