Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và góp ý văn kiện Đại hội Đoàn các cấp

Sáng ngày 9/6/2017 tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Luân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hậu Giang và hơn 60 đồng chí là UVBCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, UVBCH các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thanh Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Trung ương Đảng và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017.

Qua Hội nghị đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn vên, thanh niên giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; giúp việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Khối các cơ quan tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị

Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Có nhiều ý kiến xoay quanh vào các dự thảo trên với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *