Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện Công văn số: 3851-CV/TĐTN-TCKT, ngày 25/11/2019 của Trung ương Đoàn về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng văn bản triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.
Qua đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng kế hoạch phát triển đoàn viên thanh niên phù hợp với điều kiện của từng cơ sở Đoàn, các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức tốt việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Nâng cao vai trò của Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, đồng thời là tiêu chí cơ bản trong đánh giá chất lượng hoạt động chi Đoàn và Đoàn cơ sở.
Trong dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn tỉnh đã giới thiệu được 401 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy. Trong đó: khối địa bàn dân cư là 172 đoàn viên ưu tú, khối trường học là 102 đoàn viên ưu tú, khối doanh nghiệp 24 đoàn viên ưu tú, khối công chức, viên chức là 59 đoàn viên ưu tú, khối lực lượng vũ trang là 44 đoàn viên ưu tú.
Cũng trong dịp này, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy ở cơ sở, buổi lễ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên.
Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy thể hiện trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng của tổ chức Đoàn các cấp, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.