Tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2020

Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TCKT thực hiện quy định học tập lý luận chính trị đối với Cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018-2022.

   

Theo đó, kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 cuộc hội nghị học tập lý luận chính trị cho Đoàn chuyên trách cấp tỉnh có 40 lượt cán bộ Đoàn tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.