TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Đơn vị bầu cử số 1

(Xếp theo vần A,B,C…)

Gồm: thành phố Vị Thanh và các huyện: Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người

– Họ và tên thường dùng: LÂM HUỲNH KIM CHI

– Họ và tên khai sinh: LÂM HUỲNH KIM CHI

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 11/7/1971

– Giới tính: Nữ

– Quê quán: xã Đại Ân 2, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

– Nơi đăng ký thường trú: Số 76/1N, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Nơi ở hiện nay: Số 19, đường Bế Văn Đàn, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 361324342

– Ngày cấp: 20/12/2006; Nơi cấp: CA. Cần Thơ

– Dân tộc: Khmer; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đại học Nga Văn, Đại học Báo chí;

Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn B

– Nghề nghiệp: Biên tập viên; Chức vụ: Trưởng phòng Phát thanh

– Nơi làm việc: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 15/12/2008; Ngày chính thức: 15/12/2009

– Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Khoa giáo;

Chức vụ Đoàn thể: Công đoàn viên

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Bằng khen: Đài Truyền hình Việt Nam,

Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Hội Nhà Báo

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tôi gắn bó với sự nghiệp phát thanh – truyền hình đã hơn 20 năm, trong đó có khoảng 10 năm tôi làm phóng viên tại Đài PT-TH Cần Thơ và khi tỉnh mới Hậu Giang được thành lập vào tháng 1-2004, tôi được điều động về Đài PT-TH Hậu Giang. Hơn 12 năm công tác và sinh sống tại đây tôi xem Hậu Giang như là quê hương thứ hai của mình.

Công tác tại cơ quan truyền thông là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang, lợi thế của tôi là được làm cầu nối tiếp nhận một cách nhanh nhất những băn khoăn, trăn trở của cử tri gửi gắm đến lãnh đạo địa phương, ngành chức năng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ nỗ lực thực hiện những công việc sau đây:

– Làm tốt trọng trách của một đại biểu Quốc hội, cụ thể là tích cực nghiên cứu, đóng góp xây dựng các dự thảo luật nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; tích cực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quan tâm sâu sát cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cùng với chính quyền địa phương xử lý, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong dân.

– Tích cực cùng Ban Giám đốc Đài PT-TH Hậu Giang làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

– Với lợi thế là nhà báo, Trưởng phòng Phát thanh, ngoài chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Đài phân công, tôi sẽ có kế hoạch phối hợp thật cụ thể với đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm tìm hiểu, nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề mà cử tri quan tâm, như phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu dân cư; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… để lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng giải quyết có hiệu quả.

– Tôi sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em thông qua việc thông tin, tuyên truyền các hoạt động nâng cao trình độ tri thức, kỹ năng của giới nữ ở từng lĩnh vực; phản ánh kịp thời tình hình triển khai thực hiện chính sách bình đẳng giới ở từng địa bàn dân cư, tạo điều kiện để phụ nữ thật sự bình đẳng trong gia đình, ngoài xã hội và ở các lĩnh vực để phụ nữ ngày càng tiến bộ hơn, có cơ hội đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển bền vững của đất nước.

– Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer luôn được tỉnh xem là nhiệm vụ quan trọng. Bản thân cũng là người dân tộc Khmer nên tôi sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ này bằng việc tuyên truyền kịp thời các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; phản ánh đến lãnh đạo tỉnh, Quốc hội việc triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất; giải quyết việc làm, hỗ trợ nước sinh hoạt, vay vốn phát triển sản xuất tại các địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, thường xuyên học tập và nâng cao trình độ năng lực thực tiễn, gương mẫu trong công tác, lối sống để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của quý cử tri; nếu chưa đắc cử, tôi cũng rất quan tâm thực hiện tốt những gì trong phạm vi chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát thanh – truyền hình thêm phát triển.

– Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ LÝ

– Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ LÝ

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1968

– Giới tính: Nữ

– Quê quán: xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A,

tỉnh Hậu Giang

– Nơi ở hiện nay (thường trú): ấp Nhơn Thuận 1A, TT. Một Ngàn,

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 363754347

– Ngày cấp: 04/02/2010; Nơi cấp: CA. Hậu Giang

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn B

– Nghề nghiệp: Công chức; Chức vụ: Phó Giám đốc

– Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 15/11/1987; Ngày chính thức: 15/11/1988

– Chức vụ trong Đảng: Đảng viên; Chức vụ Đoàn thể: Ủy viên BCH Hội LHPNVN tỉnh Hậu Giang

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng III, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen khác

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ: 2011-2016 và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ: 2004-2011, 2011-2016

Bản thân tôi nhận thức được rằng, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Những năm qua, Hậu Giang có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, vị thế tỉnh nhà ngày càng được nâng tầm; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tôi cho rằng tỉnh ta còn những tồn tại cần phải giải quyết. Từ nhận thức này và biết được những khó khăn của tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV tôi sẽ tận tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh để có những ý kiến, giải pháp xác đáng giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, qua đó làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, quyết sách, quy định phù hợp.

– Tôi rất quan tâm đến việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để tạo nên những con người mới, phát triển đất nước bền vững. Nếu đắc cử, tôi sẽ tích cực có ý kiến nhằm phát triển cơ bản toàn diện con người Việt Nam hướng tới chân – thiện – mỹ, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình và ngoài xã hội. Có ý kiến để hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tôi và chúng ta cũng cần hiện thực hóa quan điểm văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển; phải phát triển, nâng chất văn hóa Việt Nam như phát triển kinh tế thời gian qua. Có như vậy thì văn hóa mới thực sự là động lực cho sự phát triển, và là mục tiêu chúng ta hướng đến. Tôi sẽ có những yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp; phải bổ sung chính sách kinh tế trong văn hóa như xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, các công trình văn hóa trọng điểm, các thiết chế văn hóa.

– Tôi rất quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng của nạn nhân bị nạn bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán… Nếu đắc cử, tôi sẽ có ý kiến xây dựng các điều luật xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân buôn bán phụ nữ, trẻ em; đồng thời đề nghị tạo nhiều công ăn việc làm phù hợp cho chị em. Thúc đẩy xây dựng các quy định về giáo dục, nâng tầm văn hóa để nâng cao ý thức tôn trọng phẩm giá phụ nữ, giúp phụ nữ ý thức được giá trị của bản thân.

– Tôi sẽ tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đóng góp nhiều ý kiến cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt sẽ không phụ lòng tin của cử tri.

Tôi mong được sự ủng hộ, tín nhiệm, giám sát của cử tri giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Xin nói thêm rằng, những hứa hẹn trên nếu được ủng hộ đắc cử làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ có nhiều cơ hội, điều kiện thực hiện; nếu chưa đắc cử, tôi cũng rất quan tâm thực hiện những gì trong phạm vi, chức trách của mình, nhất là tiếp tục góp sức xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Họ và tên thường dùng: TRỊNH XUÂN THANH             

– Họ và tên khai sinh: TRỊNH XUÂN THANH

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 13/02/1966

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

– Nơi ở hiện nay (thường trú): phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 364048999

– Ngày cấp: 20/10/2015; Nơi cấp: CA. Hậu Giang

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10

– Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: tiếng Nga C

– Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

– Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 21/7/2003 ; Ngày chính thức: 21/7/2004

– Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng III, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010, 2011); Bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; Bằng khen tỉnh: Nghệ An, Hậu Giang, TP. Hà Nội

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác, được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi làm việc giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đơn vị bầu cử số 1 (huyện Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh), tôi rất lấy làm vinh dự và ý thức được trách nhiệm của mình.

Như chúng ta đã biết, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí, quyền lực của nhân dân, nếu đắc cử, tôi hứa sẽ đem năng lực, trí tuệ của mình phục vụ lợi ích của nhân dân.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, tôi nhận thấy Hậu Giang có sức phát triển khá và tập trung, nhưng vẫn còn một số tồn tại: Đó là phát triển vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh trong khu vực; hạ tầng công nghiệp, thương mại chưa được đầu tư; thủ tục hành chính liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể còn nhiều bất cập; điện ở một số nơi vẫn còn đầu tư đứt khúc, đứt quãng. Về chỉ số năng lực cạnh tranh, mặc dù trụ vững ở nhóm khá (hạng 9/13 tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2015) nhưng vẫn còn một vài chỉ số thành phần chưa được cải thiện.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh: Lấy phát triển công nghiệp làm mũi đột phá, đặc biệt là công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghiệp chế biến phục vụ tốt cho nông nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Phấn đấu tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp 27,38%, kim ngạch xuất nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ đến năm 2020 đạt 920 triệu USD…

Trên cơ sở xác định rõ những yếu tố tiềm năng và lợi thế so với các tỉnh trong khu vực, để Hậu Giang có sự phát triển hài hòa, bền vững, các nguồn lực được khai thác tối đa, có cơ cấu kinh tế hợp lý, cân bằng, khi được bầu làm đại biểu Quốc hội tôi phấn đấu hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Thứ nhất, tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri và luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ đó phản ánh, đề đạt với các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết. Tiếp tục quan tâm và đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Quan tâm kiến nghị với các cấp về các vấn đề liên quan đến ngân sách, đầu tư đấu nối những tuyến điện đứt khúc, về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu thương mại… nhằm đưa công nghiệp của tỉnh phát triển và hướng đến xây dựng Châu Thành thành huyện công nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm đã khởi công; tích cực hỗ trợ các dự án mới.

– Thứ hai, tôi sẽ quan tâm góp ý với các cấp chính quyền chăm lo tốt hơn và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri. Cụ thể là giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để góp phần ổn định đời sống dân cư. Chú trọng việc thực hiện những cải cách hành chính, trong đó có việc rà soát, loại bỏ những quy định, thủ tục gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp.

– Thứ ba, cùng chung sức đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đóng góp vào sự tăng trưởng của tỉnh. Phát triển hợp lý các ngành sản xuất công nghệ cao, tiết kiệm chi phí, giảm tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu; có ý kiến về việc bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; tham gia chỉ đạo chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống cho nhân dân.

– Thứ tư, tôi cũng sẽ tăng cường huy động, vận động nhiều nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo thực tâm; quan tâm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chuơng trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo; đưa ra những quyết sách giải quyết có hiệu quả các vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

– Thứ năm, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương Bác bằng những việc làm cụ thể, tu dưỡng đạo đức, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ địa phương, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày góp phần xây dựng tập thể vững mạnh.

Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm của tôi với tư cách là ứng cử viên. Tôi sẽ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, luôn tích cực lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu bức xúc và ý kiến đề xuất của cử tri để tập trung giải quyết; cho dù trúng cử hoặc không trúng cử tôi xin hứa với cử tri sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển. Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!

– Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH THỦY                  

– Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH THỦY

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1965

– Giới tính: Nữ

– Quê quán: xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

– Nơi ở hiện nay (thường trú): Số 184A, đường Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, phường III, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 363676549

– Ngày cấp: 08/4/2008; Nơi cấp: CA. Hậu Giang

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn C

– Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách

– Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 01/01/1994; Ngày chính thức: 01/01/1995

– Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên; Chức vụ Đoàn thể: Ủy viên BCH Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội khóa XIII; Là đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ: 2004-2011

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội khóa XIII, tôi cùng các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang luôn được sự ủng hộ, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang; đặc biệt là sự tín nhiệm, tin tưởng của các cô, chú, anh, chị cử tri trong tỉnh. Đây chính là nguồn động lực to lớn giúp tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sắp tới, tôi rất vinh dự được tổ chức đảng và UBMTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách. Tôi rất mong được sự tín nhiệm của các cô, chú, anh, chị cử tri bầu chọn tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tôi xin thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của mình bằng chương trình hành động cụ thể như sau:

– Sẽ gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội. Tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân giao. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật và tiêu cực trong xã hội.

– Tôi sẽ phối hợp tốt với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, Nghị quyết của Quốc hội; trong hoạt động giám sát; đặc biệt là trong giải quyết kiến nghị của cử tri; đề xuất chính sách với Quốc hội và Chính phủ,… nhằm đáp ứng yêu cầu cuộc sống và nhu cầu, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân.

– Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội chuyên trách trong tiếp thu, đề đạt tâm nguyện, ý chí của cử tri và nhân dân tại diễn đàn Quốc hội; trong hoạt động giám sát tối cao; trong chất vấn Chính phủ và các thành viên của Chính phủ; trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước,… được cử tri và nhân dân ủy quyền, giao trọng trách.

– Gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân. Chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh khắc phục những khó khăn, yếu kém của kinh tế – xã hội. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin yêu của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

– Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THẾ VINH           

– Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THẾ VINH

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1963

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

– Nơi đăng ký thường trú: Số 38, ngõ 113, Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

– Nơi ở hiện nay: Số 02, đường Lê Hồng Phong, khu vực 3, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 011751865

– Ngày cấp: 15/3/2007; Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật – Tiếng Anh, Đại học Luật – Tiếng Nga, Lý luận chính trị: Cao cấp

– Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIII

– Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 08/01/1993; Ngày chính thức: 08/01/1994

– Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chức vụ Đoàn thể: Thành viên Hội Luật gia Việt Nam

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Nhiều Bằng khen, Giấy khen, Huy chương, Kỷ niệm chương của các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Quốc hội và một số Bộ, Ngành, các cấp ủy Đảng, Trung ương Đoàn và tỉnh Hậu Giang

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội khóa XIII; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự tham gia tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo quy định, tôi xin trình bày chương trình hành động nếu được đồng bào cử tri tín nhiệm bầu chọn, cụ thể như sau:

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, nỗ lực hết mình trong việc thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội; giữ liên hệ mật thiết, gần gũi, lắng nghe và chịu sự giám sát của đồng bào cử tri; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc, định kỳ báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội.

– Với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và với vai trò của một đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập trung lãnh đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII. Cụ thể là duy trì phát triển kinh tế với tốc độ hợp lý, bền vững; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; thực hiện tốt các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020, Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

– Tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội trong việc lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần thực hiện tốt và ngày càng thiết thực hơn nhiệm vụ của Quốc hội, vừa giải quyết tốt những vấn đề chung của cả nước nhưng cũng sát với thực tế của địa phương. Trong đó chủ yếu là về quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; về cải cách thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong tiếp cận với dịch vụ công, hành chính công; về cải cách tư pháp, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

– Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tin cậy của đồng bào cử tri.

Xin chân thành cám ơn những tình cảm quý báu mà đồng bào cử tri đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ thời gian qua và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người

– Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THÙY DUNG                  

– Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THÙY DUNG

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1983

– Giới tính: Nữ

– Quê quán: xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

– Nơi ở hiện nay (thường trú): số 94, ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 361973220

– Ngày cấp: 09/7/2011; Nơi cấp: CA. Cần Thơ

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn B

– Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn

– Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 09/10/2006; Ngày chính thức: 09/10/2007

– Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn; Chức vụ Đoàn thể: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Bằng khen Trung ương Đoàn, Bằng khen UBND tỉnh

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Được tập thể cơ quan đồng tình ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn của tôi.

Bản thân tôi xác định, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ nỗ lực làm tốt những công việc sau:

– Duy trì mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe những ý kiến đóng góp, thẳng thắn nêu lên những vấn đề cử tri quan tâm và cùng với Quốc hội giải quyết; tích cực tham gia đóng góp xây dựng các chủ trương liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện cho các bạn trẻ có không gian phát triển, trở thành những người hữu ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

– Tích cực tham gia với Quốc hội trong xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phù hợp với nguyện vọng của bà con cử tri. Liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, thanh niên và với cử tri nơi mình ứng cử để tiếp tục trưởng thành hơn; làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân và thanh niên.

– Có ý thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri nói chung, đối với thanh thiếu niên, trẻ em nói riêng thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp ủy đảng, chính quyền về các chế độ, chính sách với các đối tượng cử tri. Nêu ý kiến với Quốc hội có quyết sách về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm cho người dân nói chung và thanh niên nói riêng thụ hưởng.

– Quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển; phát huy trí thức trẻ, tài năng trẻ, đặc biệt là các chế độ, chính sách dành cho giáo dục – đào tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và trợ giúp sinh viên, học sinh. Nghiên cứu những vấn đề còn bất cập nêu lên tại nghị trường để cùng Quốc hội xem xét, đưa ra những chủ trương thiết thực hơn, nhất là cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ trí thức phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; có quyết định hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển và hòa nhập cộng đồng.

– Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn học tập và phát triển toàn diện; cùng tham gia vun đắp, kết nối nguồn lực, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh .

– Tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà và cùng thực hiện các chương trình đó; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm cầu nối giữa tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang thêm phát triển.

Trên đây là những dự định của tôi, nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện tốt hơn khi thực hiện trọng trách là người đại diện thanh niên trong diễn đàn Quốc hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thanh niên ngày một tốt hơn.

– Họ và tên thường dùng: LÂM THANH HÙNG      

– Họ và tên khai sinh: LÂM THANH HÙNG

– Bí danh: LÂM VĂN CƯỜNG

– Ngày, tháng, năm sinh: 08/3/1965

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

– Nơi ở hiện nay (thường trú): ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 361343208

– Ngày cấp: 10/3/1987; Nơi cấp: CA. Hậu Giang

– Dân tộc: Khmer; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Giáo dục; Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn B

– Nghề nghiệp: Công chức; Chức vụ: Trưởng phòng

– Nơi làm việc: Phòng Dân Tộc huyện Long Mỹ

– Ngày vào Đảng: 30/5/1994 ; Ngày chính thức: 30/5/1995

– Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy viên huyện Long Mỹ

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ: 2011-2016

Tôi ý thức rằng, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra, là đại biểu Quốc hội sẽ có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp tại nghị trường về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của bà con cử tri để cùng với Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn về các vấn đề của đất nước .

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân và để Hậu Giang phát triển hơn nữa. Chương trình hành động của tôi gồm các nội dung trọng tâm sau:

– Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho mọi người.

– Cùng tập thể quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thành cơ chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để thực hiện có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính mang tính chất phục vụ nhân dân.

– Tôi sẽ quan tâm đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá ở các ấp, xã khó khăn, huyện nghèo tại Hậu Giang; quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh; thực hiện chính sách về giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Đặc biệt, tôi sẽ có những đóng góp để nâng cao mặt bằng dân trí, kéo dần khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ra sức cùng với các cấp xây dựng nông thôn mới; phòng, chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn hiện nay trong đó có tỉnh Hậu Giang.

– Họ và tên thường dùng: PHẠM HỒNG PHONG            

– Họ và tên khai sinh: PHẠM HỒNG PHONG

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1962

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

– Nơi ở hiện nay (thường trú): ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 363739999

– Ngày cấp: 29/8/2014; Nơi cấp: CA. Hậu Giang

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đang là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật (Tiến sĩ Luật); Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh văn B1 Châu Âu

– Nghề nghiệp: Công chức; Chức vụ: Thẩm phán cao cấp, Chánh án

– Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 30/10/1992; Ngày chính thức: 30/10/1993

– Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy TAND tỉnh

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Thẩm phán giỏi

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội khóa XIII; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tôi lớn lên và trưởng thành trên quê hương Long Mỹ, Hậu Giang. Trải qua quá trình công tác từ cán bộ cấp xã, đến thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, hiện nay tôi đang là thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang… Công việc của tôi luôn tiếp xúc, giải quyết những tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, xét xử các loại tội phạm nên phần nào hiểu được những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tôi ý thức được rằng, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân bầu ra; là đại biểu Quốc hội sẽ có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp tại nghị trường về quyền lợi chính đáng của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ như sau:

– Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức, để nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con, đưa kiến nghị của bà con cử tri đến các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và Quốc hội để giải quyết và trả lời cho cử tri một cách sớm nhất.

– Cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Toà án nhân dân hai cấp ở Hậu Giang trong sạch, vững mạnh nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc về pháp luật, sự tin cậy của nhân dân.

– Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia và đóng góp các dự thảo luật, những vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước. Tôi cũng sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của bà con.

– Họ và tên thường dùng: HUỲNH THANH TẠO    

– Họ và tên khai sinh: HUỲNH THANH TẠO

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1961

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

– Nơi ở hiện nay (thường trú): Số 36, Đường Quản Trọng Hoàng, khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 360006961

– Ngày cấp: 19/9/2003; Nơi cấp: CA. Cần Thơ

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh; Lý luận chính trị: Cử nhân; Ngoại ngữ: Anh văn B

– Nghề nghiệp: Cán bộ; Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

– Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang

– Ngày vào Đảng: 09/01/1985; Ngày chính thức: 09/01/1986

– Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng III, nhiều Bằng khen của Trung ương và tỉnh Hậu Giang

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ: 2011-2016

Được các cấp ủy đảng, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương thống nhất giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Bản thân tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn, nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm rất cao đối với tôi. Chính vì vậy, chương trình hành động của tôi xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, có những chủ trương, chính sách thích hợp:

– Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, bảo đảm hội nhập thắng lợi.

– Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

– Đẩy mạnh phát triển văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chính sách xã hội.

– Giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống yên bình của nhân dân.

– Tích cực xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

2. Gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân; đồng thời tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp, trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định.

3. Chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt chăm lo các gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa.

4. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thúc đẩy cải cách hành chính phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế.

5. Giải quyết các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiên tai, bão lụt và các chính sách của Nhà nước với người dân; đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân; nâng cao dân trí và đào tạo nhân tài; đẩy mạnh các chương trình bình ổn giá của những mặt hàng thiết yếu.

6. Để làm tròn trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó, tôi sẽ cố gắng làm việc; tích cực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cá nhân và những người thân trong gia đình, sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người.

Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 Họ và tên thường dùng: PHẠM THÀNH TÂM      

– Họ và tên khai sinh: PHẠM THÀNH TÂM

– Bí danh: Không

– Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1960

– Giới tính: Nam

– Quê quán: xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

– Nơi ở hiện nay (thường trú): ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

– Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 83118234

– Ngày cấp: 15/11/2009;  Nơi cấp: Quân khu 9

– Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

– Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự; Lý luận chính trị: Cao cấp

– Nghề nghiệp: Bộ đội; Chức vụ: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 9

– Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 9

– Ngày vào Đảng: 29/11/1982; Ngày chính thức: 29/11/1983

– Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Quân khu

– Tình trạng sức khỏe: Tốt

– Khen thưởng: Huân chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng 1,2,3; Huân chương Chiến công Hạng 2; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng

– Kỷ luật: Không

– Là đại biểu Quốc hội: Không; Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Là đại biểu của lực lượng vũ trang Quân khu 9, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi ý thức được rằng đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, trên cương vị, chức trách của mình, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang.

– Trước hết là kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của Quốc hội khóa XIII và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong suốt những năm qua, tôi sẽ dành thời gian, tâm huyết để làm tốt trọng trách của một đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

– Hai là, với cương vị Phó Tư lệnh Quân khu 9, tôi sẽ cùng với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công; chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực.

– Ba là, chăm lo xây dựng quốc phòng và an ninh trên địa bàn vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân an tâm lao động sản xuất.

– Bốn là, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Đảng, Nhà nước đầu tư thỏa đáng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; giải quyết việc làm để cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Đặc biệt là quan tâm đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương; có chính sách đầu tư cho ngư dân bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

– Năm là, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, đồng thời có biện pháp bảo vệ những cá nhân, tập thể dám tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

– Sáu là, dành nhiều thời gian sâu sát cơ sở, nắm chắt tình hình địa bàn, gặp gỡ tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân, đáp ứng với nguyện vọng chính đáng của đông đảo cử tri. Đồng thời, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử  tri với Đảng, Nhà nước và bộ, ngành Trung ương.

– Bảy là, là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo luật phù hợp với sự phát triển của đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước thật sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri.

Từ thực tiễn cuộc sống và trải qua 40 năm học tập, chiến đấu, công tác trong quân đội, bằng tất cả tình cảm và lòng nhiệt huyết, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.