Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn làm việc với tỉnh Hậu Giang

Chiều ngày 04/6/2019, tại Hội trường số 02 Tỉnh ủy Hậu Giang. Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang về thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, sở ngành, mặt trận tỉnh, Thường trực Huyện ủy Phụng Hiệp và các đồng chí trong Ban Thường Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang đã thông qua báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy Hậu Giang. Nhìn chung sau khi triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, việc áp dụng các tiêu chuẩn để kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh được diễn ra đồng bộ và mang tính thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, góp phần từng bước chuẩn hóa và tạo thêm cơ chế cho đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh phát triển. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế; công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, nhận xét đánh giá và chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm và thực hiện theo quy định. Tại đây, các thành viên trong Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã trao đổi và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Quy chế cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được của tỉnh Hậu Giang trong 10 năm triển khai và thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, để báo cáo hoàn chỉnh hơn, đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn cần bổ sung một số nội dung làm rõ thêm kết quả thực hiện quy chế của tỉnh như: bổ sung thêm các văn bản, đề án, chương trình tỉnh đã triển khai dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn; nên cập nhật số liệu, đánh giá chất lượng cán bộ Đoàn trước và sau thực hiện quy chế… Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm và tạo điều kiện hơn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động và chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn trong tỉnh, để cán bộ Đoàn Hậu Giang ngày càng phát triển. Đặc biệt là làm tốt công tác phối hợp bố trí, sắp xếp cán bộ Đoàn chuyên trách sau khi hết tuổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thống nhất với các nội dung đề xuất của Đoàn Giám sát về nội dung báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục có chỉ đạo, lãnh đạo điều hành việc thực hiện Quy chế ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Trung ương Đoàn cần tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ Tỉnh đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với những vấn đề bất cập trong thực hiện quy chế đề nghị Trung ương Đoàn nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất Trung ương điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương.

Sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp.

      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *