Thông báo phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng năm 2015 để cung cấp thêm thông tin, tài liệu cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo triển khai hoạt động sinh hoạt chi đoàn hàng tháng.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn được phát hành vào đầu mỗi tháng, nội dung bám sát chủ điểm sinh hoạt chi đoàn hàng tháng đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành. Tài liệu sinh hoạt chi đoàn gồm hai phần, phần nội dung cốt lõi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn biên soạn và phần Sắc màu cơ sở dành cho các địa phương tự bổ sung thêm thông tin hoạt động của cơ sở.

Bố cục của Tài liệu sinh hoạt chi đoàn gồm 6 mục chính: Bài chủ điểm tháng; Mục Tư tưởng; Mục Truyền thống; Mục Thông tin thời sự; Góc nhìn trẻ và Sắc màu cơ sở được thiết kế thành file ảnh màu, khổ A4, khoảng 10-15 trang.

Các tỉnh, thành đoàn có thể sử dụng nguyên bản tài liệu do Trung ương Đoàn cung cấp hàng tháng (phần nội dung cốt lõi) hoặc có thể bổ sung, hiệu chỉnh trên cơ sở nội dung của Trung ương Đoàn cung cấp với hình thức phù hợp để phát hành về cơ sở.

Tải thông báo chi tiết và các vấn đề cần lưu ý trong ban hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn tại đây;

Tải bộ khung mẫu tài liệu sinh hoạt chi đoàn tại đây; Tải tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2015 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.