Thiếu nhi Hậu Giang ủng hộ các bạn vùng bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào Miền trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra; Thực hiện công văn số 196-CV/HĐĐTW ngày 02/10/2013 của Hội đồng Đội Trung ương về việc quyên góp ủng hộ các em thiếu nhi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10. Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức phát động tới toàn thể đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh quyên góp ủng hộ các bạn thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng thời gian từ ngày 05 – 10/10/2013.

Số tiền tuy không lớn so với những mất mát, thiệt hại đối với đồng bào các tỉnh Miền Trung, nhưng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang với phương châm“Lá lành đùm lá rách”“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” góp phần giúp đỡ các bạn thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng về vật chất, tinh thần để nhanh chóng trở lại việc học tập. Hiểu được ý nghĩa của việc quyên góp, ủng hộ các bạn vùng bị thiên tai, bão lũ các em đã thực hành tiết kiệm tiền quà ăn sáng, nuôi heo đất, bán giấy vụn… để quyên góp cho các bạn. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn đã thu được 108 triệu đồng, trong đó Hội đồng Đội huyện Phụng Hiệp vận động hơn 36 triệu đồng, Hội đồng Đội thị xã Ngã Bảy vận động trên 33 triệu đồng, tất cả số tiền trên sẽ được gửi về Hội đồng Đội Trung ương để kịp thời gửi đến các bạn thiếu nhi vùng bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp các bạn thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng cải thiện những điều kiện cần thiết nhất để trở lại trường học; đồng thời thông qua hoạt động góp phần giáo dục cho các em đội viên, thiếu niên nhi đồng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, yêu thương, chia sẽ, giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.