Thị xã Long Mỹ: Tổ chức hoàn thành Họp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp xã, phường

Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số: 41-KHPH/ĐTN-PGD&ĐT ngày 29/01/2019 về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Họp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” lần thứ I năm 2019 giữa Ban Thường vụ Thị đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ.

Ngày 08/3/2019 Hội đồng Đội thị xã Long Mỹ chỉ đạo Hội đồng Đội phường Thuận An tổ chức Họp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” tổ chức điểm cấp thị xã. Thu hút 60 Đội viên tham gia đại diện cho 2400 Đội viên trên địa bàn phường Thuận An tham gia.

Tính đến ngày 20/3/2019 trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã có 9/9 Hội đồng Đội xã, phường đã tổ chức thành công họp mặt “Cháu ngoan Bác Hồ” năm 2019, có 680 đội viên nhi đồng tiêu biểu được về tham dự và có 8/9 xã, phường đã phối hợp tổ chức lãnh đạo gặp gỡ thiếu nhi tiêu biểu năm 2019, qua đó đã xét cho 120 đội viên tiêu biểu tham gia Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp thị xã lần I năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 19/4/2019.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.