Thị đoàn Ngã Bảy – Ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” năm 2019

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2019 Tại Ấp Láng Sen A xã Hiệp Lợi. Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo xã đoàn Hiệp Lợi tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019 nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa góp phần xây dựng xã Hiệp Lợi thành xã Nông thôn mới nâng cao.
Ban Thường vụ xã đoàn Hiệp Lợi ra quân “Ngày chủ Nhật xanh” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: thu gom rác thải, trồng cây Hoàng Yến, cắt tỉa hàng rào cây xanh… với chiều dài trên 1000m thu hút trên 70 ĐVTN và nhân dân tham gia thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan Xanh – sạch – đẹp trên các tuyến đường nông thôn. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.