Thị đoàn Long Mỹ – Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018

Nhằm hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện hè năm 2018 và ngày môi trường thế giới, Ban chấp hành thị đoàn Long Mỹ cùng với Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Long Mỹ chỉ đạo điểm tổ chức ra quân chiến hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại địa bàn xã Long Trị.

Thực hiện kế hoạch số 06 – KH/ĐTN, ngày  30 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ xã đoàn Long Trị về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018 trên địa bàn xã Long Trị. Sáng ngày 05/6/2018 BCH đoàn xã Long Trị phối hợp với chi đoàn công an, chi đoàn phòng kinh tế, chi đoàn BHXH, chi đoàn VP HĐND – UBND, chi đoàn thi hành án và đoàn ủy TTYT thị xã tổ chức thực hiện công trình “Dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải nhựa và cấp phát túi vải không dệt tại khu vực chợ Cái Nai xã Long Trị và tuyến Lộ Tổng ấp 8” để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với trên 60 lực lượng đoàn viên tham dự. Ngoài ra còn phát cho người dân trên 200 túi vải và tờ rơi tuyên truyền về ngày môi trường. Đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chuổi thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.